Форми і методи роботи

Методична робота – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового та загально-культурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності викладачів.

Основні цілі навчально-методичної роботи у навчальному закладі:

 • створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;
 • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи, одержання зворотної інформації про її результативність;
 • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;
 • систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;
 • розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання

Основні завдання методичної роботи:

 • Стосовно окремого викладача
  • підтримка педагога в розвитку особистісного професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду;
  • створення умов для збагачення загальної і педагогічної культури задоволення особистісних потреб в оновленні знань, інтелектуальному розвитку;
  • створення умов для саморозвитку особистісних якостей педагога (доброти, педагогічного такту), ціннісних орієнтацій тощо;
  • розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки, професійної майстерності.
 • Стосовно колективу
  • консолідація, зміцнення педагогічного колективу як колективу однодумців;
  • організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, класних колективів, професійних потреб, можливостей і запитів викладачів;
  • експертна оцінка авторських програм, посібників, засобів навчання і виховання;
  • контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативності;
  • виявлення, узагальнення і поширення кращого досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
  • залучення членів педагогічного колективу до науково-експериментальної роботи;
  • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх до свідомості кожного педагога

Форми методичної роботи

 • Колективні
  • обласні методичні секції;
  • методичні комісії училища;
  • школи молодого викладача та майстра виробничого навчання;
  • творчі групи педагогів;
  • школа передового досвіду;
  • науково – практичні конференції, семінари;
  • предметні та тематичні тижні;
  • методичні виставки;
  • конкурси професійної майстерності;
  • інструктивно – методичні наради.
 • Індивідуальні
  • самоосвіта педагогів;
  • атестація педагогів;
  • творчі звіти педагогів;
  • індивідуальні консультації;
  • наставництво;
  • стажування.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, підтримки та створення умов для самовдосконалення особистісних та професійних якостей педагога, розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, професійної майстерності в училищі створено п’ять методичних комісій:

 • викладачів та майстрів виробничого навчання сільськогосподарського та будівельного профілів;
 • викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерного та економічного профілів;
 • викладачів фізичної культури, предмета “Захист Вітчизни” та вихователів гуртожитку;
 • викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • педагогічних працівників природничо-математичних та електротехнічних дисциплін.