Історія створення Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів сягає в 70-ті роки 20 століття. 15 жовтня 1974 року Постановою уряду було прийнято рішення про побудову в м. Виноградів середнього сільського професійно-технічного училища на 720 учнівських місць.

Будівництво комплексу розпочалося в 1979 році на болотистому пустирі окраїни міста. До серпня 1984 року будівельно-монтажні роботи на комплексі були в основному завершені.

Наказом Закарпатського обласного управління профтехосвіти ТУ-18 перейменовано в СПТУ №34 і 29 грудня 1984 року введено в експлуатацію.

Однак, для забезпечення необхідних умов життєдіяльності училища залишилося багато невирішених проблем. Розпочалися робочі будні. До оволодіння професією хлібороба-тракториста-машиніста широкого профілю, слюсаря-ремонтника, електрика сільськогосподарського виробництва, майстра-квітникаря-декоратора приступило 257 учнів з Виноградівського та інших районів Закарпатської, а також сусідніх Львівської та Івано-Франківської областей.

На базі середньої освіти 53 юнаки здобували професію водія автомобіля категорії “C”, тракториста-машиніста III класу. Курсову підготовку за спеціальністю тракторист-машиніст для роботи на тракторі Т-150К ma майстер машинного доїння проходило понад 200 осіб. Всього протягом навчального року в училищі здобувало професію 511 чоловік, а середньорічний контингент складав 342 учні.

Навчально-виховний процес забезпечували 18 викладачів, 17 майстрів виробничого навчання та інші працівники училища:

 • Бронзей И. А.
 • Любка М. М.
 • Алексеев І. Ф.
 • Погоріляк Ю. П.
 • Фома В. О.
 • Зихор І. Ю.
 • Доманич М. П.
 • Козар М. М.
 • Швед А. І.
 • Рибчич Я. Й.
 • Філіпчук М. А.
 • Арділан Ю. М.
 • Цифра М. Й.
 • Богаш И. Л.
 • Скоблей Є. А.

 • Беца-Чейпеш Г. І.
 • Зан І. І.
 • Купар-Цуцуп Т. А.
 • Бердар В. П.
 • Галас О. П.
 • Алексик І. Ю.
 • Потокі М. В.
 • Любка Ю. Ю.
 • Костенко Ю. П.
 • Габор А. І.
 • Багара І. В.
 • Шніцер А. В.
 • Буря О. М.
 • Лендел Т. В.
 • Чейпеш В. В.
 • Палаташ М. Ф.
 • Біланич В. М.
 • Кравець Н. І.
 • Сливка І. М.
 • Сосна В. П.
 • Марусанич В. М.
 • Гриненко М. Ю.
 • Терек Й. Й.
 • Бітлян В. В.
 • Лупір В. І.
 • Рінчо М. О.
 • Говдій К. Ю.
 • Білак М. А.
Фундамент машинотракторного парку

За направленнями після закінчення вузів та технікумів приїхали молоді спеціалісти, викладачі: Доманич М. П., Бердар В. П., Шніцер А. В., майстер виробничого навчання Багара І. В.

До послуг першокурсників було 15 навчальних кабінетів, майстерні, 11 тракторів та сільськогосподарських машин, гуртожиток.
Враховуючи небувале зростання обсягу наукової інформації, швидкий розвиток самого змісту знань, скорочення строків впровадження у виробництво досягнень науки, передового досвіду і нових технологій, колектив училища постійно працює над вдосконаленням і зміцненням навчально-матеріальної бази.

4 квітня 1991 року наказом Міністерства освіти і науки України № 82 СПТУ № 34 надано статус Вищого професійного училища (ВПУ № 34).
На основі вивчення потреб у кваліфікованих робітниках та спеціалістах училищем розроблені і затверджені Міністерством освіти і науки України навчально-плануючі документи з підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями: механізація сільськогосподарського виробництва; експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 11 серпня 2003 року № 542 на базі училища створено Закарпатський навчально-консультативний центр Українського Державного університету водного господарства та природокористування.

30 навчальних кабінетів, 4 комп’ютерні лабораторії, 3 майстерні, 2 полігони, 22 трактори, 5 комбайнів, 100 одиниць іншого сільськогосподарського знаряддя, навчально-фермерське господарство, спортивний комплекс, актовий зал на 350 місць, їдальня, кафе-бар, гуртожиток на 350 ліжкомісць – таким навчальним, технічним та господарським арсеналом володіє училище.
В училищі працюють секції багатьох видів спорту, є стадіон, тренажерні зали. Велика увага приділяється естетичному вихованню молоді, діють гуртки художньої самодіяльності, розвинуте студенське самоврядування.