Ліцензовані професії

Умови прийому на навчання

Зарахування в училище здійснюється за результатами вступних випробувань, конкурсного відбору та за результатами співбесід. Вступники до 15 серпня подають в приймальну комісію такі документи:

 • заява на ім’я директора із зазначенням обраної спеціальності;
 • договір на навчання або договір про співпрацю (двосторонній);
 • документ про освіту;
 • свідоцтво про народження або паспорт;
 • довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • медична довідка форма №086/У (оригінал);
 • медична довідка форма №086/О (оригінал);
 • 8 фотокарток розміром (3,5х4,5) см;
 • 2 конверти;
 • 1 папка.
Заяви про себе