Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерного та економічного профілів

Проблемне питання: Впровадження в навчальний процес інноваційних методів та форм проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.

Методична комісія викладачів фізичної культури, предмета “Захист України” та вихователів гуртожитку

Проблемне питання: Використання інноваційних педагогічних технологій та здійснення особистісно-орієнтованого підходу до здобувачів освіти у процесі навчання та виховання.

Методична комісія педагогічних працівників сільськогосподарських професій та галузі автомобільного транспорту

Проблемне питання: Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом інтеграції змісту спеціальних дисциплін і виробничого навчання з використанням інформаційно-комунікативних технологій.

Методична комісія педагогічних працівників природничо-математичних та електротехнічних дисциплін

Проблемне питання: Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках шляхом впровадження інноваційних технологій навчання.

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін

Проблемне питання: Розвиток особистості в системі компетентнісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання.

Нормативна документація