Одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу є робота педагогічного колективу з обдарованою молоддю. Розвитку творчих здібностей учнів в позаурочний час допомога робота гуртків і спортивних секцій. Гурткова робота сприяє виховному впливу на учнів, розвиває технічне мислення, конструкторські здібності, інтерес до технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, музики і танців.

Юний механік

Вихованці гуртка отримують знання з основ слюсарної справи, ознайомлюються із найпростішими технологічними процесами виготовлення виробу. Також формуються поняття про види об’єктів праці, матеріали та інструменти, морально-психологічні якості особистості, способи організації вільного часу тощо.

Програма гуртка передбачає формування елементарних умінь і навичок графічної грамотності, знайомство з видами конструкційних матеріалів, властивостями різних металів, технологічними процесами обробки металу при виготовленні виробів за кресленнями власної конструкції. Особливо необхідним постає розвиток практичного застосування отриманих знань на практиці.

Акцент у роботі гуртківців переноситься саме на розвиток творчого і критичного мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, комп’ютерною технікою, різними видами проектнотехнологічної документації, формування навичок проектної діяльності, уміння здійснити аналіз та оцінку технологічних об’єктів, свідомо обирати ті чи інші технологічні процеси й технічні засоби.

Юний тракторист

У гуртку учні оволодівають теоретичними знаннями та практичними навичками, створюють моделі – копії тракторів та автомобілів, сільськогосподарських машин приймають участь у виставках, конкурсах, змаганнях.

Мета гуртка:

 • формувати вміння і навички для виконання практичної роботи.
 • проявити зацікавленість до творчої діяльності.
 • формувати в учнів нове уявлення про трудовий процес.
 • навчити учнів правильно користуватися різноманітними інструментами.
 • привити любов до техніки, та обраної професії.

Завдання гуртка:

 • засвоєння гуртківцями початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять;
 • розширення кругозору учнів;
 • формування вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виховання культури праці;
 • набуття учнями досвіду власної творчої діяльності;
 • розвиток конструкторських здібностей, винахідливості, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отриманні знання на практиці;
 • виховання самостійності, наполегливості, працелюбства;
 • виховання поваги до праці й людей праці, дбайливого ставлення до навколишнього середовища;
 • естетичне і художнє виховання гуртківців;
 • формування стійкого інтересу до технічної творчості;
 • залучення гуртківців до участі у конкурсах, виставках, екскурсіях, змаганнях.

Ерудит

Робота гуртка полягає у наданні вихованцям основ економіки для подальшого формування специфічного середовища, необхідного їм для формування нормального розвитку економічних відносин в країні. Знання механізмів і законів ринку дозволить учням вільно орієнтуватись в ринковому просторі, раціонально використовувати обмежені ресурси з користю для себе і суспільства. Вивчення економіки позитивно впливає на розвиток особистості учня, дозволяє сформувати в неї такі риси, як ініціативність, підприємливість, відповідальність, поважне відношення до праці.

Національно-патріотичний “Захисник України”

Вихованці гуртка ознайомлюються із основними вимогами до Збройних сил України, поглиблюють знання з вогневої підготовки, військової топографії, тактичної підготовки, вдосконалюють фізичну підготовку. Під час занять виховуються почуття патріотизму, любові до Збройних сил України, високої свідомості, дисциплінованості, відчуття взаємоповаги та взаєморозуміння.

Гуртківці готують тематичні заходи до Дня захисника України, дня збройних сил України, до визначних дат історії України.

Художня самодіяльність

Метою роботи гуртка є формування компетентностей особистості засобами музичної та хореографічної культури.

У танцях і піснях відображаються істотні риси характеру українського народу: волелюбність, героїзм, завзяття, винахідливість, дотепність, нестримна веселість. Танці супроводжуються дуже різноманітними мелодіями, значна частина яких виконується в народі як самостійні інструментальні п`єси.

Вокальне, театральне, хореографічне мистецтво вчить дітей красі та виразності рухів, формує їхню фігуру, розвиває фізичну силу, витривалість, кмітливість, виховує впевненість у собі, своїх творчих здібностях. Завдяки системному навчанню та вихованню у гуртку художньої самодіяльності учні прилучаються до загальних естетичних надбань, а розвиток їхніх музичних здібностей допомагає більш тонкому сприйняттю професійного хореографічного мистецтва.

Гуртківці приймають участь у концертних програмах училища і м.Виноградів. Вихованці гуртка беруть активну участь у конкурі пісні і танцю ,,Кришталеві грона.

Декоративне оздоблення одягу

Програма гуртка декоративне оздоблення одягу спрямована на те, щоб учні змогли реалізувати свої творчі можливості через заняття в ньому. Крім того, у процесі виготовлення виробів гуртківці знайомляться з роботою модельєра, художника, дизайнера.

На заняттях за темою «декоративне оздоблення» ставиться мета розвинути в учнів відчуття гармонії кольорів, дати знання щодо пропорцій фігури людини, формувати вміння гарно одягатися; навчити моделювати викройки за будь-яким ескізом зокрема самостійно розробленим, розкроїти тканину для виробу та виготовити його.

Під час проведення занять із технології виготовлення одягу особлива увага приділяється якісному виконанню учнями кожної операції. Теоретичний курс розраховано на те, щоб вихованці оволоділи знаннями з обробки деталей одягу. Пояснюючи технологію ручної обробки педагогу необхідно порівнювати її з методами аналогічних машинних операцій. Кожен вид технологічної обробки деталей і вузлів одягу має бути опрацьований на практиці.

Декоративно-ужиткового мистецтва “Берегиня”

Робота гуртка народної творчості тісно пов’язана з українським народним мистецтвом, відомими промислами та ремеслами — вишивкою, бісероплетінням, писанкарством, ліпленням. Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси, підвищують пізнавальну активність, розвивають допитливість, творчі здібності, навички гуртківців.

Під час навчання вихованці поступово опановують різні техніки, прийоми виготовлення різноманітних виробів. Вони отримують дані про взаємозв’язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від призначення, поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію.

Гуртківці приймають участь у виставках, конкурсах та благодійних акціях.

Краєзнавчий “Знай. Люби. Бережи”

Немає в людини місця, дорожчого за рідну землю, рідний край, рідне місто, село – малу Батьківщину.

Щоб по-справжньому любити свій край, його треба пізнати, вивчити історію, мову, культуру, звичаї і традиції рідного народу.

У зв’язку з цим одним з пріоритетних напрямів патріотичного гарту учнівської молоді є краєзнавство. Краєзнавство – важливий фактор морального, трудового, естетичного, екологічного і фізичного виховання учнів, який сприяє формуванню національно свідомих громадян-патріотів України, розширює світогляд і розвиває пізнавальні інтереси учнів, спонукає до творчої діяльності, формує практичні та інтелектуальні вміння, допомагає у професійному самовизначенні.

Гуртківці навчаються спостерігати навколишній світ, знайомитися з пам’ятками літератури, історії і культури, фольклором, усною народною творчістю, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

Під час занять гуртковою роботою учні навчаються оформляти літературно-краєзнавчі виставки, музеї, кабінети; проходити маршрути за легендою, дотримуватися основних правил техніки безпеки у екскурсіях та змаганнях.

Спортивні гуртки

Учні училища із особливим задоволенням відвідують спортивні “Волейбол” і “Баскетбол”. Гуртківці приймають активну участь у всіх спортивних заходах училища. Мають призові місця у змаганнях на рівні училища району та області.

Гра в волейбол спрямована на всебічний фізичний розвиток і сприяє вдосконаленню багатьох необхідних в житті рухових, фізичних та морально-вольових якостей

Мета програми – поглиблене вивчення спортивної гри волейбол.

Основні завдання роботи спортивної секції з волейболу:

 • розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, швидкісно-силових) та координаційних здібностей;
 • навчити учнів володіти прийомами м’яча зверху та знизу;
 • вдосконалити техніку виконання подач м’яча знизу, зверху, збоку;
 • навчити тактичним взаємодіям гравців на полі при грі у нападі та в захисті;
 • постійно вдосконалювати техніку блокування;
 • досягнення максимально можливого рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості юних волейболістів

Гра в баскетбол спрямована на всебічний фізичний розвиток і сприяє вдосконаленню багатьох необхідних в житті рухових та морально-вольових якостей.

Мета програми – поглиблене вивчення спортивної гри баскетбол.

Основними завданнями програми є:

 • зміцнення здоров’я;
 • сприяти правильному фізичному розвитку;
 • набуття необхідних теоретичних знань;
 • оволодіння основними прийомами техніки і тактики гри;
 • виховання волі, сміливості, наполегливості, дисциплінованості, колективізму, почуття дружби;
 • прищеплення учням організаторських навичок;
 • підвищення спеціальної, фізичної, тактичної підготовки учнів з баскетболу;
 • підготовка учнів до змагань з баскетболу.

Останні новини розділу