Статут училища

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Свідоцтво про атестацію

Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу: українська.

Результати моніторингу якості освіти

Структура та органи управління

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються