Професія тракториста виникла з появою трактора, який був створений вперше в світі майстром Ф. Бліновим. Спочатку це був дуже примхливий в експлуатації і чутливий до ушкоджень агрегат, тому використовувався він лише у якості механічного приводу для різних механізмів. Трактор є одним із основних енергетичних засобів виконання різноманітних робіт не тільки в сільському господарстві, а й інших галузях народного господарства.

В той час, коли в державній, колективній, індивідуальній власності перебуває велика кількість тракторів вітчизняного та іноземного виробництва ефективність їх використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку. Сучасні трактори мають високі техніко-експлуатаційні показники, що забезпечують високу ефективність їх використання. Водночас ефективна та тривала робота тракторів, підтримання їх складових частин у робочому стані, своєчасне та якісне проведення технічного обслуговування і ремонту, підготовка до виконання конкретних технологічних операцій залежить від досконалого вивчення будови тракторів, принципу дії їхніх вузлів, агрегатів механізмів та систем, правил виконання робіт з технічного обслуговування, вміння виявити несправності та кваліфіковано їх усувати.

Таким чином зміст роботи тракториста урізноманітнюється. Подальший розвиток професійної майстерності трактористи бачать завдяки засвоєнню ними нових технічних знань, навичок, а також умінь самостійно організувати високоефективну працю. З 1984 в училищі здійснюється професійна підготовка кваліфікованих трактористів за спеціальністю «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “A2”, “B1”)», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Водій автотранспортних засобів категорії “С”». За період існування училище підготувало понад 1300 трактористів.

Навчальний процес забезпечують досвідчені викладачі спецдисциплін: Бодов Г. Г., Сливка В. І., Галас З. Ю., Любка М. В.

Практичними навиками учні оволодівають під керівництвом майстрів виробничого навчання: Гоцинець В. М., Богдан С. С., Дорогій В. П., Дорогій В. В., Марушка Ю. І., Улич В. М.

Для підготовки кваліфікованих робітників використовуюються навчальні кабінети: «Будови тракторів і автомобілів», «Сільськогосподарських машин та машиновикористання», «Правил дорожнього руху і основ керування», «Охорона праці».

Практичні навики учні вдосконалюють у лабораторіях тракторів, автомобілів, технічного обслуговування.

До послуг майбутніх фахівців завжди готові: Слюсарна майстерня, машино-тракторний парк, навчально фермерське господарство, майданчик для регулювання сільськогосподарських машин.

Машино-тракторний парк нараховує близько 150 одиниць різноманітної техніки. В тому числі: тракторів – 23, автомобілів -16, комбайнів – 6,
с/г машин понад 100 одиниць.

Поряд з основною спеціальністю Ви можете отримати спеціальність «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування» та «Водій автотранспортних засобів категорії “С”».

По закінченню навчання Ви будете знати:

 • будову та правила експлуатації трактористів основних марок;
 • с/г машини, агрегатованих з ними зернових і спеціальних комбайнів, які використовуються в даній зоні, і транспортних засобів категорії «С»;
 • основні вимоги агротехніки і прогресивну технологію виконання механізованих робіт по основним культурам;
 • правила дорожнього руху;
 • шляхи і способи підвищення продуктивності праці і зниження собівартості робіт;
 • ознаки і причини основних неполадок, які виникають в процесі експлуатації тракторів, автомобілів, комбайнів і с/г машин визначення основних неполадок методи технічного діагностування і способи їх усунення;
 • систему технічного обслуговування машинно-тракторного парку;
 • основні відомості про призначення і властивості металів та їх сплавів, основи слюсарної справи,організації і технології ремонту машин, автомобілів, с/г машин.

По закінченню навчання Ви будете вміти:

 • самостійно працювати на тракторах основних марок, сільськогосподарських машинах агрегатованих з ними, зернових і спеціальних комбайнах, які використовуються в даній зоні і транспортних засобах категорії «В», «С»;
 • самостійно виконувати регулювальні операції середньої складності на тракторах, с/г машинах, зернових і спеціальних комбайнах і автомобілях, та всі операції щозмінного технічного обслуговування;
 • виконувати збирання, регулювання і випробування вузлів та механізмів середньої складності, усувати дефекти, виявлені при складанні, випробуванні вузлів і механізмів;
 • заповнювати обліковий лист тракториста-машиніста, оформлювати шляхові документи.

Випускники училища працюють у багатьох галузях народного господарства, викладачами, майстрами виробничого навчання. Багато з них займаються підприємницькою діяльністю, мають свої фермерські господарства. Учні училища постійно займають перші місця в обласних конкурсах професійної майстерності,та представляють область на всеукраїнських конкурсах.

Якщо Ви визначились і обрали цю благородну, чоловічу професію ми гостинно чекаємо Вас та Ваших друзів у стінах нашого навчального закладу.

Кращі учні з професії