Загальні відомості:
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – це висококваліфікований робітник, який вміє не тільки працювати з офісними додатками (текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями), а й є технічним фахівцем в області інформаційних технологій.

Сферою професійного використання випускників даної професії є сервісні центри з продажу та ремонту комп’ютерної, офісної та побутової техніки, Інтернет-провайдери, фірми-розробники програмних продуктів, підприємства, установи та організації всіх видів економічної діяльності.

Коротка історія:
Перетинаючи рубіж ХХІ століття Україна перейшла на якісно новий рівень розвитку суспільства. Сьогодні інформаційні комп’ютерні технології не є окремою галуззю економіки та промисловості, вони увійшли в усі сфери діяльності людини та стали доступними кожному, а це означає зв’язок багатьох професій з виробництвом і обробкою інформації.

У період переходу від індустріального до інформаційного суспільства, коли в усіх сферах виробничої діяльності широко використовуються комп’ютери і відповідне програмне забезпечення. А тому одним із головних завдань професійної освіти на сучасному етапі є підготовка багатофункціонального кваліфікованого робітника в галузі сучасних інформаційних технологій, який може використовуватися в різних сферах діяльності людини і надасть можливість кожній організації, підприємству, установі більш широко реалізувати свій потенціал. Такий кваліфікований фахівець повинен мати найсучасніші знання у сфері обробки інформації та програмного забезпечення, розробки, розміщення і супроводу Веб-сайтів, пошуку інформації в інформаційних мережах, супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів.

Державний стандарт професійно-технічної освіти з даної професії розроблено у рамках реалізації Українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та ст.32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98 – ВР) згідно вимог чинного законодавства та нормативних документів з професійно-технічної освіти.

Характер роботи:
Спеціалізація: налагоджування системного та прикладного програмного забезпечення; обслуговування та модернізація персонального комп’ютера , периферійних пристроїв, офісного устаткування; захист інформації; створення документів, таблиць, презентацій, баз даних, графічних об’єктів, анімацій, креслень, тривимірних об’єктів, відеоматеріалів; розробка й створення Веб-сайтів; розміщення та обслуговування Веб-сайтів; діагностування несправностей в роботі апаратних засобів і програмних продуктів; проектування та обслуговування комп’ютерних локальних мереж; реклама та продаж комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, периферійних пристроїв, витратних матеріалів та мережевого обладнання.
Операторатор виконує роботи під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного забезпечення вищої кваліфікації або керівника підрозділу. Дотримується порядку виконання технологічних операцій з обробки текстової та табличної інформації, комп’ютерної графіки тощо. Здійснює комп’ютерну верстку. Підтримує установлене системне та прикладне програмне забезпечення. Створює та підтримує відповідні бази даних. Обслуговує обладнання інформаційних систем відповідно до встановленого порядку. Встановлює, налагоджує та забезпечує роботу окремих компонентів та конфігурацій операційних систем. Підтримує у належному стані окремі вузли апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення. У межах своєї компетенції забезпечує захист інформації на комп’ютерному обладнанні та у локальних мережах. Готує та розміщує відповідні матеріали у мережі Інтернет. За завданням керівництва аналізує якість окремих послуг компаній, які організовують і забезпечують доступ користувачів до мережі Інтернет.
Повинен знати: правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення; техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем; структуру та порядок установлення операційних систем; порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм; методи створення та підтримки баз даних; основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах; основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем; основи електротехніки; англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки.

Умови роботи:
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення працює в комп’ютерних лабораторіях, кабінетах. Праця оператора за умов дотримання всіх санітарних норм та правил належить до розряду фізичної праці середньої тяжкості. Операторами можуть працювати як жінки, так і чоловіки різного віку.

Для здійснення технологічних операцій пред’являються вимоги до безпечних умов праці, передбачені нормативними актами щодо роботи з комп’ютерною технікою.

Перпективи розвитку:
ПТНЗ є важливою ланкою в ланцюзі безперервного навчання ІКТ: школа – ПТНЗ – ВНЗ. Навчаючись в ПТНЗ, учні набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності.
Випускники за професією “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення” мають можливість продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за напрямками, пов’язаними з використанням інформаційних технологій.