Сучасна назва професії «Слюсар» походить від німецького слова «Scheob» (гилос ) – гило серами називали майстрів які виготовляли замки. Ця назва зберігається в більшості Європейських мов.
Становлення професії слюсара тісно повязане із розвитком техніки, а саме з вдосконаленням технології обробки металів, з винайденням і вдосконаленням машин і механізмів.

Взагалі, перше повідомлення про слюсарну справу, як самостійне ремесло, знайшли в документі віденського архіву 1463 року. В 1545 році вже існував слюсарний цех в місті Шмалькадені, Німечина.

Роботу водія бачать всі, а роботу слюсара з ремонту автомобілів не помітно. Але ж автомобіль не зможе навіть виїхати, якщо він буде в поганому технічному стані. Тому професія автослюсара це професія «номер два» після водія. Якість роботи водія багато в чому залежить від того, як буде працювати слюсар з ремонту автомобілів.

Це одна з важливих професій, бо якими б не були досконалими сучасні інструменти та обладнання, завжди буде потрібна людина із «розумними» руками.

Отримати професію «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії “С”» Ви зможете у стінах нашого навчального закладу. Ця професія рекомендується тим чоловікам, котрі люблять техніку і не боятися фізичних навантажень, тому що при виконанні ремонтних робіт іноді доводиться працювати за складних умов, виконувати ремонт у важкодоступних місцях.

Наш педколектив знає, що комплексно-методичне забезпечення це основа навчання. Тому під час професійної підготовки слюсарів з ремонту автомобілів учні вивчають будову автомобілів та їх технічне обслуговування і ремонт, матеріалознавство, спецтехнологію, слюсарну справу,технічне креслення, охорону праці і навколишньго середовища.

Навчальний процес по спеціальності забезпечують досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання:

 • Сливка В.І. – викладач вищої категорії;
 • Бодов Г.Г. викладач вищої категорії
 • Зихор І.Ю. – викладач вищої категорії;
 • Лендєл Т.В. – викладач вищої категорії;
 • Турянин М.І – викладач – спеціаліст;
 • Білак І.І – Майстер виробничого навчання;
 • Вінце Й.Д – майстер виробничого навчання
 • Онушкевич В.В. – майстер виробничого навчання;
 • Міщенко П.П. – майстер виробничого навчання;
 • Марушка Ю.І. –майстер виробничого навчання та багато інших викладачів загальноосвітніх дисциплін та професійно – технічного циклу.

Для занять і якісної підготовки майбутніх спеціалістів задіяні кабінети і лабораторії: «Будова автомобілів», «Технічного обслуговування автомобілів», «Спецтехнології», «Охорони праці», «Системи механічного обслуговування автомобілів», «Слюсарна майстерня», «Ремонтна майстерня».

По закінченню навчання Ви будете знати:

 • особливості будови сучасних автомобілів і автобусів; прийоми технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості;
 • поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами, пневматичними та електричними приладами;
 • метали і сплави, діелектрики, паливно – мастильні матеріали;
 • правові та організаційні основи охорони праці; практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках;
 • правила руху транспортних засобів в середині цехів, корпусів та території підприємства; планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва; діючі системи управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації.

По закінченню навчання Ви будете вміти:

 • розбирати дизельні та спеціальні вантажі автомобілі і автобуси довжиною понад 9,5 м.;
 • ремонтувати вантажні автомобілі, легкові автомобілі і автобуси довжиною до 9,5 м, мотоцикли, моторолери і інші мототранспортні засоби;
 • виконувати технічне обслуговування, різання, ремонт, складання, регулювання та випробовування агрегатів, вузлів та приладів середньої складності;
 • розбирати відповідальні агрегати та електроустаткування автомобілів;
 • визначати та усувати несправності в роботі вузлів, механізмів, приладів автомобілів та автобусів;
 • переганяти автомобілі до місця усунення дефектів, установлювати автомобілі на підйомники та випробувальні стенди і назад нагромаджувальні площадки;
 • проводити окремі види випробувань за маршрутною технологією та плановими методиками.

Поряд з основною спеціальністю Слюсара з ремонту автомобілів Ви можете отримати спеціальність «Водій автотранспортних засобів категорії “С”». Не зволікайте і звертайтесь до нас за адресою, що подається на головній сторінці!

Кращі учні з професії

Зейкан Михайло, с. Імстичево