Педагогічна діяльність

 

МЕТА АТЕСТАЦІІ: відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА: Забезпечення єдності і наступності у вивченні споріднених тем з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

 

ВІДКРИТІ УРОКИ

 

Квітень 2016 р.

           Урок на тему: “Ремонт трансмісії автомобілів” Метою уроку було сформувати професійні компетентності, необхідні майбутнім слюсарям для виконання робіт при ремонті трансмісії, використовуючи підручники, плакати, малюнки, схеми, макети, слайди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2018 р.

Урок спецтехнології з теми: “Кривошипно-шатунний механізм”Для розвитку професійних компетентностей та активізації пізнавальної діяльності учнів викладач використав на уроці плакати, книги, макети, навчальний фільм “Будова та принцип дії КШМ”

 

 

Листопад 2019 р.

Урок на тему: “Будова системи охолодження”. Урок розвитку професійних компетентностей проведений з метою ознайомлення учнів із будовою та роботою системи рідинного охолодження, призначенням приладів системи рідинного охолодження, місцем їх встановлення та кріплення. На уроці використано самостійну роботу з книгою, карточками, тестовими завданнями; вивчення та закріплення матеріалу супроводжувалось демонстрацією плакатів, стендів, макетів, деталей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ

 

Лютий 2016 р.

           Участь у розробці Пакету комплексних кваліфікаційних завдань з професій Слюсар з ремонту автомобілів та “Водій автотранспортних засобів категорії «С»”. ККЗ розроблені для проведення атестаційної експертизи з професій

 

Квітень 2017 р.

Творча робота з теми: Використання сучасних методів навчання”. У роботі   використано довідково-інформаційний матеріал з питань цілей, принципів і методів професійно-теоретичного навчання, типів і видів уроків при викладанні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін у професійних навчальних  закладах та дидактичних вимог до структури  уроків.

 

Жовтень 2017 р.

Методична розробка уроку-гри “Будова системи охолодження”. Розробка містить рекомендації з методики проведення уроку узагальнення і систематизації знань у формі міні-КВК, використовуючи інтерактивні методи навчання.

 

Виступ на засіданні методичної комісії з доповіддю на тему “Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти”

 

Вересень 2018 р.

Пакет тестових завдання для контролю рівнів навчальних досягнень учнів з предмета Будова та експлуатація автомобіля

 

12 квітня 2018 р.

Виступ на засіданні обласної методсекції педагогічних працівників професій сільськогосподарського виробництва з доповіддю “Використання ІКТ при підготовці кваліфікованих робітників із професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”

 

           21 листопада 2017 р

           Участь у засіданні обласної методичної секції педагогічних працівників професій сільськогосподарського виробництва на тему Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників сільськогосподарських професій”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Лютий 2018 р.

           Участь у засіданні обласної методичної секції педагогічних працівників сільськогосподарських професій на тему «Оновлення змісту професійної освіти при підготовці кваліфікованих робітників сільськогосподарських професій».

           Участь у семінарі-практикумі з розроблення робочих навчальних програм відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЬ У РОБОТІ ТВОРЧИХ ГРУП

           Березень 2019 р.

           Участь у роботі творчої групи із розробки робочих навчальних програм відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу.

            З 15.11.2019 р.

           Участь у роботі регіональної творчої групи із розробки збірників орієнтовних освітніх програм за стандартами П(ПТ)О компетентнісного підходу. З професії “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”

 

 

УЧАСТЬ УЧНІВ В ОЛІМПІАДАХ:

           11 березня 2019 р.

           Учень групи СЛ-31 Буковецький Михайло посів друге місце в обласній Інтернет-олімпіаді з предмета Спеціальна технологіяз професії “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”. 

 

 

Овал: Вище професійне училище №34 
м. Виноградів