19 червня 2023 року було проведено урок Quize  “Enlish Speaking Cuntries” серед учнів першого курсу, а саме ОП-11 і Тм-11,  викладачом англійської мови  Кикиною  Марією Олександрівною. Учасники поділилися на команди – “Bueno”  і “Butterfly” . Завдання були цікаві і учні проявили, ґрунтовні знання з теми  країнознавства англомовних країн. Наприкінці перемогла команда Butterfly!Маємо надію, подібні ігрові уроки активізують бажання і мотивацію здобувачів освіти до  вивчення англійської мови.