10 січня 2020 року відбувся навчально-методичний семінар для викладачів та майстрів виробничого навчання на тему «Комплексний підхід до проблеми розвитку продуктивної мотиваційної спрямованості до навчання. Шляхи оптимізації роботи», присвячений ознайомленню з впровадженням інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчальному процесі. На семінарі відбувся обмін досвідом з питань:

  • Нетрадиційні форми проведення уроків з використанням кейс-технології.
  • Організація проектної діяльності учнів на уроках теоретичної підготовки.
  • Реалізація компетентнісного підходу при проведенні виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах.
  • Сучасний урок в контексті компетентнісного підходу.
  • Формування ключових компетентностей випускників ЗП(ПТ)О

Доповіді підготували:

  • викладач комп’ютерних дисциплін Шолох Ю.М;
  • викладач інформатики Пилип М.М.;
  • майстер в/н Марушка Ю.І.;
  • викладач спецдисциплін Бодов Г.Г.;
  • викладач спецдисциплін Лихтей К.В.

Учасники семінару відзначили важливість збільшення зацікавленості учнів до навчання та усвідомлення його прикладного значення. Наш випускник повинен бути готовим відповісти на головні виклики сьогодення, навчатися протягом усього життя, не відставати від блискавичних темпів оновлення та накопичення інформації. Для цього у процесі навчання педагог повинен поєднувати традиційні методи і підходи з новітніми інноваційними тенденціями, що значно підвищить й оптимізує активність та продуктивність учнів у процесі професійного становлення.