12 березня 2019 року завершилася підсумкова сесія курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О Закарпатської області. Група педагогічних працівників із 7 навчальних закладів області навчалися за очно-заочною формою на базі ВПУ №34 м. Виноградів. Курси провели викладачі Науково-методичного центру ПТО та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області. Діагностичне анкетування, вихідний тестовий контроль, звітування про виконання індивідуальних планів самостійної роботи, захист курсових робіт, вручення свідоцтв – такою була програма підсумкової сесії курсів.