22-27 лютого 2019 року.

В останній тиждень лютого майстри виробничого навчання, які атестуються, провели відкриті заняття з професійно-практичної підготовки, під час яких демонстрували вміння формувати базові професійні компетенції в учнів – майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту колісних транспортних засобів та касирів (в банку) засобами інноваційних технологій (особистісно-орієнтоване навчання, випереджувальне навчання, інформаційні технології навчання, інтерактивні технології ситуативного моделювання та дискусійних питань)
Метою кожного заняття є навчити учнів самостійно відтворювати здобуті теоретичні знання, вміти самостійно вдосконалювати свої професійні вміння та навички, вдосконалювати свою особистість. Все це в комплексі дасть змогу сформувати особу кваліфікованого робітника, який буде здатним адаптувати свої знання та вміння до умов та вимог конкретного виробництва чи сфер діяльності.