РОЗПОЧАТА РЕЄСТРАЦІЇ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Інформуємо, що відновлено освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Закарпатської області та розпочато реєстрацію на навчання здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають на даній території. Ознайомитися із закладами профосвіти можна за посиланням: Вступ 2022 (zpto.in.ua)

З метою залучення до навчання здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб необхідно зареєструватися за посиланням або через QR-код: Онлайн реєстрація учнів ЗП(ПТ)О на навчання з числа внутрішньо переміщених осіб (office.com)

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), державна цільова підтримка надається у вигляді:

 • здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок коштів місцевого бюджету – у разі зарахування на місця регіонального замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства). Підтримка надається до закінчення особою навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
 • соціальної стипендії для осіб, які навчаються за регіональним замовленням за денною формою навчання;
 • безоплатного забезпечення підручниками – за рахунок бібліотечного фонду закладу освіти;
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних закладу освіти;
 • безоплатного проживання в учнівському гуртожитку – для осіб, які навчаються за денною формою навчання ;
 • проживання в учнівському гуртожитку з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання в учнівському гуртожитку закладу освіти;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням закладом освіти передбачає: – для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту безкоштовним харчуванням.

Які документи необхідно надати?

Проживання в учнівському гуртожитку осіб забезпечується відповідним закладом освіти за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку. Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Грошова допомога дітям з числа ВПО. Передбачено виплата грошової допомоги дітям з числа внутрішньо переміщених осіб дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, – 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї).

Нормативні документи, що регулюють надання державної цільової підтримки дітям,

зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. 

Посилання на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови . Відеоматеріали:

 1. Всеукраїнська школа онлайн https://lms.e-school.net.ua/
 2. Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons
 3. YouTube-канал Міністерства освіти і науки України (відеоуроки з української мови) МОН опублікувало відеоуроки для 5-11 класів (+розклад занять на телебаченні) | Нова українська школа (nus.org.ua)
 4. Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка: Чи можна “кусати лікті” – Олександр Авраменко розказав маленькій Фросі значення фразеологізми – YouTube

Презентації, тестові завдання, методичні матеріали

 1.  Всеосвіта Національна освітня платформа – «Бібліотека методичних матеріалів»  Хвилинку (vseosvita.ua) , Українська мова – бібліотека методичних матеріалів для освітян. Статті, наукові роботи, відеоуроки, презентації, конспекти, тести, робочі програми та інші методичні матеріали (vseosvita.ua)
 2. YouTube-канал (презентації з української мови) https://www.youtube.com/channel/UCjJ6fgxcDK1U-QGua4Ug-kg/featured
 3.  Презентації з української мови https://teachua.com/add/ukr-mova
 4. Онлайн-тестування «Майстер-тест» (каталог тестових завдань з української мови) https://master-test.net/uk/catalog/category/id/56
 5. На Урок (тести з української мови) https://naurok.com.ua/test/ukrainska-mova/klas-10
 6. Тренажер з правопису  української мови https://webpen.com.ua/

Додаток 1

до листа НМЦ ПТО

у Закарпатській області

від 11.01.2022 № 18/01-14

Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, які навчаються у державних або комунальних закладах передбачена державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти (стаття 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №  975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти надається у вигляді:

1) повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства);

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673;

3) першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

4) соціальної стипендії – для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;

5) безоплатного забезпечення підручниками за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;

6) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

7) безоплатного проживання в учнівських гуртожитках.

Документами, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки, є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Стипендія

Згідно з  Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 заклади професійної (професійно-технічної) освіти у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішують питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням з числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

Харчування

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 56 Закону України «Про освіту» визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової передвищої освіти, а також осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування

Статтею 22 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» організацію харчування здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» покладено також на заклад професійної (професійно-технічної) освіти.

Питання організації харчування врегульоване Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  02 лютого 2011 року № 116 та Порядком організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305

Згідно з якими засновник (засновники) закладів освіти забезпечують безоплатне гаряче харчування в державних і комунальних закладах освіти за рахунок коштів відповідних бюджетів відповідно до встановленого в закладі освіти режиму (кратності) харчування для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

В листі Міністерства освіти і науки України «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб» № 1/9-50 від 22.01.21 року було надано роз’яснення, що фінансування безкоштовного харчування дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в закладах дошкільної освіти та інших закладах освіти, має здійснюватися органами місцевого самоврядування, як харчування «осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування» відповідно до чинного законодавства.

    Додаток 2

до листа НМЦ ПТО

у Закарпатській області

від 11.01.2022 № 18/01-14

Відеоматеріали

1. Всеукраїнська школа онлайн https://lms.e-school.net.ua/

2. Доступна освіта https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons

3. YouTube-канал Міністерства освіти і науки України (відеоуроки з української мови) https://nus.org.ua/news/mon-opublikuvalo-videouroky-dlya-5-11-klasiv-rozklad-zanyat-na-telebachenni/

4. Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка https://www.youtube.com/watch?v=C8_PbC0_3YI&list=PLpjP6nb03Z4k5Wdj8qOj3s_o49a0f9qxX

Презентації, тестові завдання, методичні матеріали

1. Всеосвіта Національна освітня платформа – «Бібліотека методичних матеріалів»  https://vseosvita.ua/library/ukrainska-movahttps://vseosvita.ua/library/ukrainskamovas=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81&cat=41&is_pay=&class=10&type=&title_only=1

2. YouTube-канал (презентації з української мови) https://www.youtube.com/channel/UCjJ6fgxcDK1U-QGua4Ug-kg/featured

3. Презентації з української мови https://teachua.com/add/ukr-mova

4. Онлайн-тестування «Майстер-тест» (каталог тестових завдань з української мови) https://master-test.net/uk/catalog/category/id/56

5. На Урок (тести з української мови) https://naurok.com.ua/test/ukrainska-mova/klas-10

6.  Тренажер з правопису  української мови https://webpen.com.ua/