Травень–червень 2016року з учнями групи ОК–21  проводилася  корекційно – розвивальна програма «Від самопізнання до своєї професії»

Основні завдання курсу:

  • поглиблення і практичне застосування уявлень про себе, пізнання різних сторін особистості учнів;
  • підвищення комунікативної компетентності;
  • формування реальних поглядів на життя, що базуються на позиціях науково-дослідницького мислення;
  • підготовка до свідомого активного вибору профілю навчання і майбутньої професії.

Програма включала в себе 6 занять
Зустріч 1. “Мій темперамент”
(Психофізіологічна готовність)

Мета:     активізувати учасників, розвивати навички групової взаємодії, ознайомити з характеристиками функціонування нервової системи, допомогти учням зрозуміти основи поведінкової реакції людей в залежності від типу темпераменту.

Зустріч 2. “Мої успіхи і досягнення”
(Інтелектуальна та едукаційна готовність)

Мета:     показати учням залежність вибору профілю навчання від наявних знань, уміння швидко і якісно сприймати навчальний матеріал та вміти аналізувати успішність з певних дисциплін.

Зустріч 3. “Пізнаю себе”
(Рефлексивна готовність)

Мета:     допомогти учням пізнати себе, навчити їх вирішувати складні завдання саморозкриття, самосвідомості й самореалізації; вчити любити і сприймати себе, закріпити почуття власного «Я», своєї унікальності.

Зустріч 4. “Мій характер”
(Характерологічна готовність)

Мета:     допомогти учням усвідомити наявність взаємозв’язку певних рис характеру особистості з обраним видом діяльності, ставленням до навколишнього світу, людей, речей, до себе.

Зустріч 5. “Я обираю”
(Мотиваційна готовність)

Мета:         допомогти учням усвідомити інтереси, схильності та мотиви вибору сфери діяльності.

Зустріч 6. “Від спілкування до успіху”
(Комунікаційна готовність)

Мета:     формувати в учнів уміння і навички комунікації на вербальному та невербальному рівнях, розвивати здатність до взаєморозуміння та взаємодії у процесі спілкування, вміння відстояти свою думку.

Авторська корекційно – розвивальна програма для обдарованих учнів  була проведена з учнями групи ОК – 11 ( 6 учнів)
Мета програми: розвиток інтелектуальних здібностей старшокласників; забезпечення продуктивного психічного й особистісного розвитку обдарованої дитини, необхідного для творчої самореалізації; формування комунікативних, організаторських вмінь і лідерських якостей учнів.
Завдання:

  • Розширювати світогляд, збагачувати новою інформацією.
  • Розвивати комунікативні здібності та навички.
  • Сприяти розвитку лідерських якостей.
  • Стимулювати дослідницьку активність.
  • Розвивати творче мислення.
  • Створювати можливості для саморозкриття і самовираження дитини.

18.04.16 року проведено конкурс  у вигляді ділової гри «Останній герой» між командами груп ОК – 11 та СЛ – 11.

Мета заняття: розвиток інтелектуальних здібностей обдарованих учнів. Конкурс розпочинався з «Розминки», ставилися питання (деякі з хитринкою), бали присвоювалися не тільки за правильність відповідей, але і за швидкість. «Естафета» - це конкурс між двома учасниками команд. Цей конкурс орієнтований на знання з предметів: фізика, математика, географія. Третьою вправою було «Узагальнення», спрямоване на виявлення командного духу та найбільш точні визначення деяких понять. Не менш важливим був конкурс капітанів, у якому ніхто з капітанів не зміг дати правильної відповіді, але команда групи ОК – 11 отримала тотем за швидкість. І останній фінальний конкурс, який був спрямований на логіку, швидкість та переключення уваги, пам’ять. Вкінці ділової гри не тільки команда переможців групи ОК – 11 отримала нагороду, але і як заохочення та подяку за участь, отримала команда групи СЛ - 11.

У березні 2016 року у групі ТУ 3 П проведено тренінги з теми «Довіра, спілкування та взаєморозуміння» та «Конфлікти: причини їх виникнення  та шляхи вирішення». Мета цих тренінгів - сформувати довірливі стосунки, уявлення про спілкування як про психологічне явище, продемонструвати важливість ефективного слухання, проаналізувати сутність конфліктів, причини їх виникнення та шляхи вирішення.

08.02.16 спільно з бібліотекарем Олександрою Василівною проведено для учнів груп ОК виховну годину на тему «Спілкування». Цікавим для учнів та присутніх педагогів виявилося перемежування теоретичного матеріалу з  фільмами, притчами, рухливими та релаксаційними вправами.

У лютому місяці з учнями групи будівельники першого курсу проводиться тренінг «Дорослішай на здоров’я», завдяки якому вивчається цінність один одного, міжособистісні взаємини (дружба, любов, симпатія), репродуктивне здоров’я, ризики, відповідальність за нього, формування розуміння поняття «сім’я» та «доросле майбутнє»

З групою ОК – 11 у листопаді було проведено семінар – практикум «Конструктивне вирішення конфліктів». На занятті розглядалися стилі поведінки, мотиви агресивної пасивної та активної особистості та шляхи виходу з конфліктних ситуацій шляхом рольової гри.

З групою ТУ 3 П у жовтні проведено виховну годину присвячену профілактиці торгівлі людьми  «Як не потрапити в тенета торгівця людьми». На занятті обговорювались знання мов тих чи інших країн, законів, інформаційні повідомлення та проводився показ фільму з ситуаціями торгівлі.

В червні 2015 з групою ОК – 21 проведено тренінг з формування загальної готовності до професійного самовизначення «У великому світі професій». Це заняття допоможе учням, які ще й досі невпевнені у правильному виборі професії. На занятті розглянуто більш детальніше деякі види інших сучасних професій та навіть учні пробували бути у ролі менеджера, маркетолога, дизайнера і т.д.

14 травня 2015 У групі ОК – 11 було проведено тренінг з саморозвитку та самовдосконалення підлітків. Під час проведення тренінгвого заняття всі учні брали активну участь, незважаючи на їх кількість. При цьому вчилися висловлювати власне незадоволення та почуття різного характеру, слухати і чути один одного. Також не менш важливим стало те, що учні вчаться брати на себе відповідальність, у суперечці знаходити істину та найголовніше це розуміння, що передовсім вони «одна команда».

17 квітня 2015 для групи Б – 11 проведено інформаційну годину з показом слайд – шоу на тему: «Права та обов’язки дитини». У групі СЛ – 11 проведено годину психолога спрямовану на профілактику алкоголізму та тютюнопаління і формування здорового способу життя.

16 квітня 2015 у групі ТУ-П проведено просвітницьку бесіду з переглядом фільмів на тему: «Я за здоровий спосіб життя». Та по закінченню проведено декілька вправ на пізнання власної особистості та особистостей одногрупників спрямовані на згуртованість групи.

02 лютого 2015 В актовому залі училища проведено зустріч батьків та учнів училища з працівниками відділу у справах сім’ї та жінок Управління соціального захисту населення Виноградівської РДА на тему ,,Торгівля людьми – це не міф, це - реальність.’’

19 січня 2015 Працівниками Виноградівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Білкей Е.В. та Тирських  М.О. проведено корекційно-психологічну роботу з учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в гуртожитку.

ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

Червень 2014 – створення стенду для учнів училища з теми «Конвенція ООН про права дитини», за виконанням національної програми спрямованої проти торгівлі людьми.

Червень 2014 – створення стенду для учнів училища щодо профілактики абортів на тему «Мамо, дозволь мені жити».

Травень 2014  - профорієнтаційні бесіди з учнями третіх курсів та ТУ груп з теми «Перспективи моєї професії».

Березень, травень 2014 – просвітницьке заняття для учнів різних груп щодо профілактики абортів та збереження репродуктивного здоров’я. Перегляд  фільмів з теми «Фільм для дівчат і не тільки…», «Монолог ненародженої дитини», «Лист дитини до матері», «Не вбивай» і т.д.

Листопад 2013 – оформлення стенду, пропаганда здорового способу життя для учнів гуртожитку на тему «Обираю життя!»

Грудень 2013 – виховна година для учнів групи ТУ ЗВ з елементами тренінгових занять з темою «Попередження торгівлі людьми».

21 листопада 2013 – виховна година для учнів перших курсів та ТУ груп з теми «Насильство в сім’ї та поза нею». Під час виховної години присутні були працівник служби у справах неповнолітніх, соціальний працівник служби у справах дітей, сім’ї та молоді та старший дільничний інспектор,які визначили  міри покарання за насильство та коло своїх обов’язків у подібних випадках.

Лютий 2013 – виховна година для учнів СЛ – 31 та ЕЛ – 31 з темою «Алкоголь, наркотики, тютюн. Дві сторони – два світи». У ході проведення виховної роботи використано відеофільми по профілактиці алкоголізму та наркоманії.

01 вересня 2012 – інформаційне повідомлення для учнів перших курсів з теми «Наслідки куріння, алкоголізму та наркоманії». Під час заняття використовувалися відеоматеріали.


ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА

28 жовтня 2013 – діагностування учнів груп Буд та ТМ перших курсів на визначення рівня тривожності за Кондашем.

04 березня 2014 – діагностування учнів групи ОК – 11, з метою виявлення учнів з високим рівнем творчих здібностей.


КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНА РОБОТА

Травень – червень 2014 – корекційно – розвивальний тренінг з формуванням загальної готовності до професійного самовизначення «У великому світі професій» для учнів групи ОК - 21.

Травень – червень 2014 – тренінг з саморозвитку та самовдосконалення підлітків для учнів з низьким рівнем комунікативних здібностей, вербальною агресивністю та невмінням відстоювати себе. 

Квітень – травень 2014 – корекційно – розвивальна програма для обдарованих учнів групи ОК – 11.

Січень – травень 2014 – корекційно – розвивальна програма «Фізіологічне дозрівання» за Гайдейчук для учнів групи ТУ(П) щодо збереження репродуктивного здоров’я.

Січень – березень 2014 – корекційно – розвивальна програма «Програма розвитку психологічного імунітету» для учнів з високим рівнем суїцидентності.

Січень – квітень 2014 -  програма соціально – комунікативного тренінгу ефективної взаємодії «Я серед інших» для учнів І курсу та груп ТУ.

Жовтень – листопад 2013 – проведено корекційно – розвивальну програму емоційної регуляції тривожності та впевненості в собі для учнів групи Буд та ТМ – 11

© 2010-2019 ВПУ №34 м.Виноградів