ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА

05 січня 2016 з педагогічним колективом проведено тренінгові заняття з теми: «Емоційне вигорання педагогів». На цьому занятті у викладачів та майстрів виробничого навчання була можливість обговорити дитячі мрії. Розповісти про себе щось нове і невідоме для інших, а також діагностичні вправи, які допомагали побачити реальний розподіл часу за сферами життя, оцінити можливість задоволення деяких потреб за рахунок іншої сфери.

15 червня 2015 для педагогічного колективу проводився тренінг на тему: «Формування комунікативних навичок в учасників навчально – виховного процесу». Основна мета тренінгу – здобути навички активного слухання та уточнюючих запитань, які допоможуть краще зрозуміти учнів та уникати конфліктних ситуацій не тільки в навчальному закладі, а й поза його межами.

18 травня 2015 для педагогічного колективу проведено круглий стіл, темою якого стала проблема насильства, як в домашніх умовах, навчальних закладах та країні взагалі («Насильство, його види, прояви. Стресові ситуації пов’язані з насиллям у АТО»). Під час проведення круглого столу використані відео матеріали, вправи на мозковий штурм, рекомендації та обговорення.

Лютий 2014 – просвітницька бесіда з майстрами виробничого навчання на тему «Темперамент і підліток. Вплив темпераменту на навчально – виховну діяльність».


Лютий 2014 – диспут – бесіда з використанням відеоматеріалів для майстрів виробничого навчання з теми «Методи виявлення ранніх ознак наркозалежності.  Гра «Собачий кайф», як основна залежність сучасних підлітків».

Грудень 2013 – семінар – практикум для педагогічного колективу з теми «Профілактика суїцидальної поведінки».

Листопад 2012 – проведення пошуково – евристичної бесіди у вирішенні проблемного питання для молодих педагогів та виробничих майстрів з теми «Взаємостосунки педагогів та учнів на уроці».


Листопад 2012 – інформаційний виступ для молодих педагогів з темою « Зовнішні та внутрішні ознаки суїцидентних учнів та молоді».


КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА

Проведення психологічних консультувань інженерно - педагогічних працівників з різних навчально – виховних питань.


КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА РОБОТА

28 листопада 2013 – проведено тренінг для членів методоб’єднання  «Як діяти в конфліктній ситуації».

© 2010-2019 ВПУ №34 м.Виноградів