ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ


Загальні поняття:


Обліковець – працівник, який займається реєстрацією господарських даних, забезпечує оптимальну економічну діяльність господарства через здійснення суворого обліку.

Коротка історія професії:


Професія бухгалтера - одна з найдавніших і одна з найпоширеніших. Перші витоки її йдуть в глиб тисячоліть. 6000 років тому, в той момент, коли люди стали цілеспрямовано реєструвати факти господарського життя;  500 років тому, коли вийшла книга Луки Пачолі, і почалося осмислення обліку, і, нарешті 100 років тому, коли з'явилися перші теоретичні конструкції в області бухгалтерського обліку.
У первісному суспільстві, де господарство було не складніше нашого домашнього, все, що можна було записати, запам'ятовували і без запису, а результати праці були незначні і тому очевидні. Спочатку цифр не було. Рахунок замінювали карби, які робили на сучках дерев, на кістках тварин, на стінах печер і навіть на поверхнях скель. Особливо цікавим носієм даних були мотузки, на яких зав'язували вузлики.
Надалі носіями інформації стали папірус, глиняні обпалені таблиці - "цеглини", пергамент, віск, дерево, папір. У Греції і Римі використовували воскові таблички, мідні дошки, шкіри, полотно, пергамент, папірус, керамічну плитку і гончарні черепки, в Перу - мотузки. Стародавній Єгипет може бути вже названий з певною мірою якщо не батьківщиною бухгалтерії, то принаймні батьківщиною інвентаризації, поточного матеріального обліку та контролю. Облік стародавніми греками вівся переважно на дощечках, вибілених гіпсом. Іноді застосовувався папірус, але він був дуже дорогий. Для чорнових записів користувалися глиняними черепками. Греція стала батьківщиною першого рахункового приладу - абака - рахункового інструмента у вигляді дощечки або стилі, що нагадує сучасні рахунки. Дошка поділялася на смуги або стовпці, по яким пересувалися або перекладалися лічильні марки, що позначали певні грошові одиниці, а також одиниці міри та ваги.
Саме в Греції вперше з'являються гроші у вигляді монети. Історія бухгалтерського обліку таємнича, адже ніхто не може точно визначити час її зародження.
Ще на початку двадцятого століття для якісного виконання бухгалтерської роботи цілком вистачало акуратності і уважності, а усі дії виконувалися по встановлених інструкціях. Відтоді вимоги до професії зазнали значних змін.

Характер роботи:


Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутностіна них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.
На документах, дані яких включено бухгалтером до облікових реєстрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів длярозрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Перспективи розвитку:


Досвідчені представники професії, постійно підвищуючи свою кваліфікацію, стають аудиторами, фінансовими директорами, директорами з економіки та фінансів, або відкривають власний бізнес - аудиторську чи консалтингову фірму.


© 2010-2019 ВПУ №34 м.Виноградів