Сучасна назва професії «Слюсар» походить від німецького слова «Scheob» (гилос ) – гило серами називали майстрів які виготовляли замки. Ця назва зберігається в більшості Європейських мов.
Становлення професії слюсара тісно повязане із розвитком техніки, а саме з вдосконаленням технології обробки металів, з винайденням і вдосконаленням  машин і механізмів.
Взагалі, перше повідомлення про слюсарну справу, як самостійне ремесло, знайшли в документі віденського архіву 1463 року. В 1545 році вже існував слюсарний цех в місті Шмалькадені, Німечина.
Роботу водія бачать всі, а роботу слюсара з ремонту автомобілів не помітно. Але ж  автомобіль не зможе навіть виїхати, якщо він буде в поганому технічному стані. Тому професія автослюсара це професія «номер два» після водія. Якість роботи водія багато в чому залежить від того, як буде працювати слюсар з ремонту автомобілів.
Це одна з важливих професій, бо якими б не були досконалими сучасні інструменти та обладнання, завжди буде потрібна людина із «розумними» руками.
Отримати професію «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії "С"» Ви зможете у стінах нашого навчального закладу.
Ця професія рекомендується тим чоловікам, котрі люблять техніку і не боятися фізичних навантажень, тому що при виконанні ремонтних робіт іноді доводиться працювати за складних умов, виконувати ремонт у важкодоступних місцях.
Наш педколектив знає, що комплексно-методичне забезпечення це основа навчання. Тому під час професійної підготовки слюсарів з ремонту автомобілів учні вивчають будову автомобілів та їх  технічне обслуговування і ремонт, матеріалознавство, спецтехнологію, слюсарну справу,технічне креслення, охорону праці і навколишньго середовища.
Навчальний процес по спеціальності забезпечують досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання:
Сливка В.І. – викладач вищої категорії;

Бодов Г.Г. викладач  вищої категорії     
Зихор І.Ю. – викладач вищої категорії;
Лендєл Т.В. – викладач вищої категорії;
Турянин М.І – викладач – спеціаліст;
Білак І.І – Майстер виробничого навчання;
Вінце Й.Д – майстер виробничого навчання
Онушкевич В.В. – майстер виробничого навчання;
Міщенко П.П. – майстер виробничого навчання;
Марушка Ю.І. –майстер виробничого навчання та багато інших викладачів загальноосвітніх дисциплін та професійно – технічного циклу.
Для занять і якісної підготовки майбутніх спеціалістів задіяні  кабінети і лабораторії: «Будова автомобілів», «Технічного обслуговування автомобілів», «Спецтехнології», «Охорони праці», «Системи механічного обслуговування автомобілів», «Слюсарна майстерня», «Ремонтна майстерня».
       По закінченню навчання Ви будете знати:
особливості будови сучасних автомобілів і автобусів; прийоми технічного обслуговування і ремонту автомобілів, призначення та види діагностичного обладнання, стандартизацію та контроль якості;
поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами, пневматичними та електричними приладами;
метали  і сплави, діелектрики, паливно – мастильні матеріали;
правові та організаційні основи охорони праці; практичне надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках;
правила руху транспортних засобів в середині цехів, корпусів та території підприємства; планування підприємницької діяльності, фінансову базу підприємства; використання інформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва; діючі системи управління на основі комп’ютерних технологій відповідно до спеціалізації.
       По закінченню навчання Ви будете вміти:
Розбирати дизельні та спеціальні вантажі автомобілі і автобуси довжиною понад 9,5 м.; ремонтувати вантажні автомобілі, легкові автомобілі і автобуси довжиною до 9,5 м, мотоцикли, моторолери і інші мототранспортні засоби; виконувати технічне обслуговування, різання, ремонт, складання, регулювання та випробовування агрегатів, вузлів та приладів середньої складності; розбирати відповідальні агрегати та електроустаткування автомобілів; визначати та усувати несправності в роботі вузлів, механізмів, приладів автомобілів та автобусів; переганяти автомобілі до місця усунення дефектів, установлювати автомобілі на підйомники та випробувальні стенди і назад нагромаджувальні площадки; проводити окремі види випробувань за маршрутною технологією та плановими методиками.
Поряд з основною спеціальністю Слюсара з ремонту автомобілів Ви можете отримати спеціальність «Водій автотранспортних засобів категорії "С"». Не зволікайте і звертайтесь до нас за адресою, що подається на головній сторінці!


К р а щ  і   у ч н і   з   п р о ф е с і ї :Зейкан Михайло с.Імстичево

© 2010-2019 ВПУ №34 м.Виноградів