МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. “Впровадження інноваційних методів і прийомів формування ключових компетентностей учнів на уроках бухгалтерського обліку

МЕТОДИЧНІ НАПРАЦЮВАННЯ:

Ø Збірник тестів до тематичних атестацій з предмета “Бухгалтерський облік”, 2015 року;

Ø Методична розробка відкритого заняття з дисципліни “Бухгалтерський облік” на тему облік витрат виробництва”, жовтень 2016 року;

Ø Творча робота на тему “Правовий аспект сімейного виховання дітей”, жовтень 2017року;

Ø Методична розробка відкритого заняття з предмету "Бухгалтерський облік" на тему "Організація обліку виробничих запасів, їх класифікація та оцінка" січень 2016 року;

Ø Доповідь на тему : " Технологія проектного навчання на уроках бухгалтерського обліку" , листопад 2018 року;

Ø Методична розробка уроку "Документальний турнір" з предмета "Технології" ("Бухгалтерського обліку");

Ø Різнорівневі тестові завдання з бухгалтерського обліку

ПУБЛІКАЦІЇ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Методична розробка уроку-гри «Документальний турнір» (листопад 2018 року—підготовлено до друку у інформаційно-методичному збірнику «Вісник»)

ВІДКРИТІ УРОКИ:

На тему: "Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх побудова”.(Відкритий урок з предмету бухгалтерський облік у групі першого курсу для педагогічних працівників  училища у формі роботи учнів у командах) Урок проведено з використанням ІКТ. Листопад 2016 р.

На тему: "Первинне спостереження, документація та інвентаризація“. Підсумковий  урок – урок захист ідей з бухгалтерського обліку для педагогічних працівників училища Урок проведено з використанням ІКТ. Грудень 2017 р.

На тему: «Форми бухгалтерського обліку». (Урок змагань між командами учнів на кращі знання та вміння з даної теми). Урок проведено з використанням ІКТ. Листопад 2018 року.

 

Інноваційний проект на тему: Екскурс у світову історію бухгалтерського обліку та аспекти його розвитку в м.Севлюш”. Метою проекту є створення умов для творчої самореалізації учнів, підвищення мотивації до навчання, сприяння розвитку інтелектуальних здібностей, формування в учні естетичних смаків, навичок та аналізу виконаної роботи, уміння використовувати отриману інформацію в професійній діяльності. Грудень 2018 року.

Організація екскурсії в історичний музей м. Виноградів для ознайомлення з архівними документами по веденню господарства при правлінні феодала Д. Перені

  

Виступи на засіданнях методкомісії з доповідями:

 «Методика планування і проведення інноваційних уроків професійного навчання», 2015 р.

 «Методика проведення рольових і ділових ігор на уроках теоретичного навчання », 2016 р.

 «Використання інноваційних форм та методів навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки обліковців», 2017 р

«Досвід використання дидактичних ігор на уроках бухгалтерського обліку”, 2017р.

«Технологія проектного навчання на уроках бухгалтерського обліку”, 2018 року.

 

 

 

 

Овал: Вище професійне училище №34 
м. Виноградів

Педагогічна діяльність