Методична робота – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів  з підвищення наукового та загально-культурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності викладачів.


Основні цілі навчально-методичної роботи у навчальному закладі:

 • створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;
 • координація і розвиток в оптимальному режимі всіх форм методичної роботи, одержання зворотної інформації про її результативність;
 • ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки і кращого педагогічного досвіду в практику навчально-виховного процесу;
 • систематизація та упорядкування інформаційного потоку із професійних, галузевих, педагогічно-психологічних сфер знань;
 • розробка і удосконалення інноваційних технологій навчання.

  Основні завдання методичної роботи:

 • Стосовно окремого викладача:
 • підтримка педагога в  розвитку особистісного професійного потенціалу, оновленні професійного досвіду;
 • створення умов для збагачення загальної і педагогічної культури задоволення особистісних потреб в оновленні знань, інтелектуальному розвитку;
 • створення умов для саморозвитку особистісних якостей педагога (доброти, педагогічного такту), ціннісних орієнтацій тощо;
 • розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, педагогічної техніки, професійної майстерності.
 • Стосовно колективу:
 • консолідація, зміцнення педагогічного колективу як колективу однодумців;
 • організація діагностики і самодіагностики реальних навчальних можливостей учнів, класних колективів, професійних потреб, можливостей і запитів викладачів;
 • експертна оцінка авторських програм, посібників, засобів навчання і виховання;
 • контроль і аналіз навчально-виховного процесу, його результативності;
 • виявлення, узагальнення і поширення кращого досвіду, обмін цінними методичними знахідками;
 • залучення членів педагогічного колективу до науково-експериментальної роботи;
 • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх до свідомості кожного педагога

Форми методичної роботи

Колективні:

 • обласні методичні секції;
 • методичні комісії училища;
 • школи молодого викладача та майстра виробничого навчання;
 • творчі групи педагогів;
 • школа передового досвіду;
 • науково – практичні конференції, семінари;
 • предметні та тематичні тижні;
 • методичні виставки;
 • конкурси професійної майстерності.
 • інструктивно - методичні наради.

Індивідуальні:

 • самоосвіта педагогів;
 • атестація педагогів;
 • творчі звіти педагогів;
 • індивідуальні консультації;
 • наставництво;
 • стажування.

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, підтримки та створення умов для самовдосконалення особистісних та професійних якостей педагога, розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, професійної майстерності в училищі створено п'ять методичних комісій:

  • викладачів та майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю;
  • викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерних і економічних дисциплін;
  • викладачів природничо-математичних дисциплін, фізичної культури та “Захисту Вітчизни”;
  • викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін;
  • викладачів та майстрів виробничого будівельного та електротехнічного профілів.

© 2010-2019 ВПУ №34 м.Виноградів